ilustrace
O násO násNaše činnostNaše činnostReferenceReferenceVýzkumná činnostVýzkumná činnostKontaktní informaceKontaktní informace
ilustraceilustrace

Karlovy Vary – komerční centrum

Zpět na seznam referencí.

Investor

TK Development CZECH, IMOS Brno, a.s.

Celkové investiční náklady

realizace stavby
projektová dokumentace180 tis. Kč

Doba realizace

stavba
projektová dokumentace05 – 07 / 2004

Technické řešení projektu

přehodnocení konstrukce náspového tělesa a založení objektů stavby, návrh nového řešení realizace náspového tělesa za využití výztužných geomříží, nový návrh opěrné gabionové stěny, nové řešení založení požární nádrže, nové technické řešení nákladové rampy objektu.

Činnost SG – Geoprojekt

  • konzultační a poradenská činnost
  • návrh nového náspového tělesa vyztuženého geomřížemi
  • nový návrh opěrné stěny
  • posouzení navržených základových konstrukcí
  • statický výpočet a návrh základu nádrže SHZ metodou konečných prvků
  • statický výpočet a návrh nové nákladové rampy
  • vypracování projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby
  • konsolidační a stabilitní analýzy náspového tělesa a gabionové opěrné stěny
  • autorský dozor stavebních objektů
  • dosažení celkové úspory investičních prostředků ve výši cca 20 mil. Kč
ilustrace
Provádění vápenné stabilizace náspového tělesa
Provádění vápenné stabilizace náspového tělesa
Realizace a příprava základové spáry gabionové opěrné stěny biokoridoru
Realizace a příprava základové spáry gabionové opěrné stěny biokoridoru
Hutnění náspového tělesa
Hutnění náspového tělesa
Zakládání objektu komerčního centra na CFA pilotách
Zakládání objektu komerčního centra na CFA pilotách

Zpět na seznam referencí.

geoprojekt@geoprojekt.cz
© SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno