ilustrace
O násO násNaše činnostNaše činnostReferenceReferenceVýzkumná činnostVýzkumná činnostKontaktní informaceKontaktní informace
ilustraceilustrace

Silnice I/35, Hřebeč – sanace sesuvu 2006

Zpět na seznam referencí.

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Celkové investiční náklady

realizace stavby117 mil. Kč
projektová dokumentace567 tis. Kč

Doba realizace

stavba05 – 11 / 2006
projektová dokumentace05 / 2006

Technické řešení projektu

Sanace sesuvu svahu a skalního zřícení na silnici I/35 u tunelu Hřebeč směr Moravská Třebová. Sanace sesuvu svahu a skalního zřícení bylo sanováno ojedinělým řešením. Sanace skalní stěny byla provedena přetažením dvojzákrutovým pletivem a jeho přikotvením. Následně byly nainstalovány HEA panely – hlavní prvek zajištění skalní stěny.

Střední část svahu, mezi skalní stěnou a silnicí I/35 byla sanována realizací vyztužených zemních konstrukcí, které byly navrženy pro přitížení paty a odvodnění zemního svahu tvořeného jílovci. Následně byly vybudovány speciální ochranné lavice glaukonitických pískovců – tvořené vyztuženými vylehčenými konstrukcemi z drátokamenných prvků green terramesh s použitým zásypem z keramického kameniva Liapor frakce 8 – 16 mm.

Činnost SG – Geoprojekt

  • zpracování projektové dokumentace stavby
  • laserové geodetické zaměření
  • návrh technologie zajištění skalního řícení
  • návrh technologie zajištění sesuvu
  • autorský dozor na stavbě
  • koordinace geodetické činnosti
  • koordinace realizace stavby
ilustrace
Přitěžovací lavice z vyztužené zeminy
Přitěžovací lavice z vyztužené zeminy
Kotvení HEA panelů
Kotvení HEA panelů
Aplikace liaporu do Green terrameshů
Aplikace liaporu do Green terrameshů

Zpět na seznam referencí.

geoprojekt@geoprojekt.cz
© SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno