ilustrace
O násO násNaše činnostNaše činnostReferenceReferenceVýzkumná činnostVýzkumná činnostKontaktní informaceKontaktní informace
ilustraceilustrace

Sanace sesuvu Bylnice – Hluboče, Brumov – Bylnice

Zpět na seznam referencí.

Investor

Město Brumov – Bylnice

Celkové investiční náklady

realizace stavby12 mil. Kč
projektová dokumentace75 tis. Kč

Doba realizace

stavba
projektová dokumentace08 / 2006

Technické řešení projektu

Projekt se zabývá sanací sesuvného území dl. cca 800 m. Projekt sanace řeší celkové terénní úpravy sesuvného území, systém povrchového, drenážního a podpovrchového odvodnění a také přeložku přístupové komunikace k usedlostem. Přeložka je realizována ze zemního tělesa z drátokamenných prvků a vyztužené zeminy. Odvodňovací koryto svahu bude přemostěno malou mostní ocelovou-dřevěnou konstrukcí. Konstrukce je navržena jako flexibilní, schopná reagovat na nerovnoměrná sedání zemní konstrukce do 10 cm či odolávat lokálním svahovým pohybům.

Sanační opatření jsou navržena s ohledem na obtížnou dostupnost, značnou rozsáhlost sesuvu a krajinný ráz lokality sesuvu.

Činnost SG – Geoprojekt

  • zpracování projektové dokumentace stavby
  • návrh monitorovacího systému
ilustrace

Zpět na seznam referencí.

geoprojekt@geoprojekt.cz
© SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno