ilustrace
O násO násNaše činnostNaše činnostReferenceReferenceVýzkumná činnostVýzkumná činnostKontaktní informaceKontaktní informace
ilustraceilustrace

Poskytované služby

Provádíme komplexní projektovou činností všechny fáze přípravy projektové dokumentace, včetně prováděcích projektů. Na realizaci stavebních a geotechnických projektů zajišťujeme i odborný stavební dozor, odborné konzultační a poradenské služby.

Naší hlavní činností je projektování staveb, odborné posudky, statické a stabilitní analýzy geotechnických konstrukcí, vypracování investičních záměrů, projektové dokumentace ve všech stupních, rozpočtování staveb a stavebních akcí.

Veškeré služby společnost poskytuje na etických principech, vyplývajících ze zásad Mezinárodní federace konzultačních firem FIDIC.

Specialisté SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. rádi pracují na projektech, které vyžadují nekonvenční a tvůrčí přístup s využitím nejnovějších poznatků příslušných technických disciplín.

hlavní obory činnosti

Geotechnika

Projekty zemních a opěrných konstrukcí, gabionů, zakládání staveb, průmyslových a obchodních komplexů a mostních konstrukcí, zakládání na neúnosných zeminách, vyztužené zemní konstrukce, sanace a zajištění skalních stěn a svahů.

Sanace sesuvů

Komplexní projekční řešení monitoringu sesuvů svahů a sanací sesuvů. Technická řešení vypracovaná na základě dlouholeté zkušenosti a praxe při zajištění a sanacích všech typů sesuvů v ČR a SR.

Dopravní stavby

Projektování a navrhování zemních těles a konstrukčních vrstev, železničního svršku a spodku, pozemních komunikací, zejména rychlostních silnic a dálničních staveb. Projekty a technická řešení zemních těles, jejich stabilizace, vyztužování zemních konstrukcí, zakládání mostních a přidružených objektů. Rekonstrukce dopravních cest a objektů, zajištění zářezů a náspů a umělých staveb s využitím nejnovějších technologických a materiálových poznatků.

Speciální zakládání staveb

Projekty zakládání stavebních objektů na prvcích hlubinného zakládání - vrtané piloty, CFA piloty, Franki piloty, mikropiloty. Využití metod speciálního zakládání pro zajištění objektů a stavebních jam – návrhy injektáže, plombování, podchycení mikropilotami, lanovými či tyčovými kotvami a prvky betonových konstrukcí.

služby poskytované v rámci projektové přípravy

 • Zaměření řešených geotechnických úloh 3D laserovým skenerem;
 • projekční řešení podzemních stěn, mikropilot a pilotových základů;
 • dimenzování a navrhování zemních a horninových kotev různých typů;
 • projekty základových konstrukcí a sanací základových konstrukcí včetně jejich podchycování;
 • projektování zpevňování zemin a hornin a těsnících injektáží;
 • stabilizace skalních stěn, zářezů a svahů či jejich řícení a zářezů;
 • geotechnické průzkumy skalních svahů;
 • inženýrskogeologické průzkumy;
 • návrhy a projekce sanace sesuvů;
 • projekty zajištění a odvodnění základových stavebních jam;
 • navrhování zemních konstrukcí (násypů, zářezů, atp.);
 • návrhy těsnění skládek odpadů, rekultivace a sanace skládek;
 • výpočty a návrhy speciálních prvků zemních konstrukcí:
  • založení násypů na stlačitelném podloží,
  • konstrukce urychlující konsolidaci násypů,
  • vylehčené zemní konstrukce,
  • vyztužení zemních konstrukcí geosyntetiky, jehlováním, hřebíkováním;
 • projekty speciálních moderních technologií konsolidace:
  • vakuování,
  • dynamická konsolidace,
 • projekty a navrhování nezpevněných vozovek;
 • projekty a navrhování opěrných zdí všech typů;
 • projekty inženýrskogeologických průzkumů;
 • projekty systémů kontrolních sledování (monitoringu) zemních konstrukcí, sesuvů, hlubokých základových jam, podzemních výrubů, atp.;
 • řešení stability svahů a zemních těles komplexním systémem stabilitních, deformačních a konsolidačních analýz;
 • statické výpočty metodou konečných prvků betonových a kovových konstrukcí pro konstrukce zakládání staveb a geotechniku.

mimo projekční práce provádíme

Posuzování geotechnických konstrukcí. Zpracování nezávislých odborných posudků na všechny typy geotechnických konstrukcí, sesuvů, skalních řícení a havárií staveb v interakci s geotechnickými podmínkami. Zpracování zpětných analýz a predikce vývoje situace inženýrko geologických podmínek a geotechnických, dopravních, inženýrských a podzemních staveb.

Poradenská a konzultační činnost v oblasti geotechniky včetně inženýrské geologie a podzemních staveb, geoekologie a hydrogeologie.

oprávnění a autorizace

Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě a pojištění odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny, a.s., na částku 10 000 000 Kč.

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru geotechnika.

Odborná způsobilost k projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zák. 440/92 Sb., §3.

geoprojekt@geoprojekt.cz
© SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno