ilustrace
O násO násNaše činnostNaše činnostReferenceReferenceVýzkumná činnostVýzkumná činnostKontaktní informaceKontaktní informace
ilustraceilustrace

Poskytované služby

Provádíme komplexní projektovou činností všechny fáze přípravy projektové dokumentace, včetně prováděcích projektů. Na realizaci stavebních a geotechnických projektů zajišťujeme i odborný stavební dozor, odborné konzultační a poradenské služby.

Naší hlavní činností je projektování staveb, odborné posudky, statické a stabilitní analýzy geotechnických konstrukcí, vypracování investičních záměrů, projektové dokumentace ve všech stupních, rozpočtování staveb a stavebních akcí.

Veškeré služby společnost poskytuje na etických principech, vyplývajících ze zásad Mezinárodní federace konzultačních firem FIDIC.

Specialisté SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. rádi pracují na projektech, které vyžadují nekonvenční a tvůrčí přístup s využitím nejnovějších poznatků příslušných technických disciplín.

hlavní obory činnosti

Sanace strmých a skalních svahů

Ucelená činnost v daném úzce specializovaném oboru. Provádění geotechnických průzkumů, pasportizace, dokumentace a projekční činnosti při řešení geotechnických rizik skalních řícení a strmých svahů. Posudková činnost a zpracování rizikových analýz.

Sanace sesuvů

Komplexní projekční řešení monitoringu sesuvů svahů a sanací sesuvů. Technická řešení vypracovaná na základě dlouholeté zkušenosti a praxe při zajištění a sanacích všech typů sesuvů v ČR a SR.

Geotechnika

Projekty zemních a opěrných konstrukcí, gabionů, zakládání staveb, průmyslových a obchodních komplexů a mostních konstrukcí, zakládání na neúnosných zeminách, vyztužené zemní konstrukce.

služby poskytované v rámci projektové přípravy

  • Stabilizace skalních stěn, zářezů a svahů či jejich řícení a zářezů;
  • geotechnické průzkumy skalních svahů;
  • zaměření řešených geotechnických úloh 3D laserovým skenerem;
  • geotechnické průzkumy a pasportizace skal;
  • inženýrskogeologické průzkumy;
  • návrhy a projekce sanace sesuvů;
  • dimenzování a navrhování zemních a horninových kotev různých typů;
  • projekty základových konstrukcí a sanací základových konstrukcí včetně jejich podchycování;
  • navrhování zemních konstrukcí (násypů, zářezů, atp.);
  • projekty a navrhování opěrných a zárubních zdí všech typů.

mimo projekční práce provádíme

Posuzování geotechnických konstrukcí. Zpracování nezávislých odborných posudků na všechny typy geotechnických konstrukcí, hlavně však skalních řícení a sesuvů. Zpracování zpětných analýz a predikce vývoje situace inženýrsko-geologických podmínek a geotechnických, dopravních, inženýrských a podzemních staveb.

Poradenská a konzultační činnost v oblasti geotechniky včetně inženýrské geologie.

oprávnění a autorizace

Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě a pojištění odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny, a.s., na částku 10 000 000 Kč.

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru geotechnika.

Odborná způsobilost k projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zák. 440/92 Sb., §3.

geoprojekt@geoprojekt.cz
© SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno