ilustrace
O násO násNaše činnostNaše činnostReferenceReferenceVýzkumná činnostVýzkumná činnostKontaktní informaceKontaktní informace
ilustraceilustrace

Sanace skalního masívu Vrané nad Vltavou u přehrady na sil. II/102 v úseku Strnady – Štěchovice, km 7,165 – 7,508 (Vrané 4 RDS a stavba)

Zpět na seznam referencí.

Investor

Středočeský kraj, odbor dopravy

Celkové investiční náklady

realizace stavby10,7 mil. Kč
projektová dokumentace

Doba realizace

stavba06-11/2015
projektová dokumentace04/2015

Technické řešení projektu

Realizační dokumentaci stavby zpracovávala naše společnost pro zhotovitele prací – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Pro zajištění bezpečnosti provozu na silnici II/102 byly ve skalním svahu instalovány dynamické bariéry se schopností zachytit padající bloky o kinetické energii 1000 a 2000 kJ v patě jinak nezajištěného skalního svahu byly vybudovány ochranné zemní valy. Pro snížení trajektorie padajících úlomků byly nad linií dynamických bariér a zemních valů instalovány ochranné clony. Převis v horní partii skalního svahu byl zajištěn kotvenými ocelovými sítěmi.

Skalní svah před sanací
Skalní svah před sanací
Pohled na přehradu ze skalního svahu
Pohled na přehradu ze skalního svahu
Ochranný zemní val
Ochranný zemní val
Dynamická bariéra
Dynamická bariéra

Zpět na seznam referencí.

geoprojekt@geoprojekt.cz
© SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno