Poskytované služby

Komplexní projektová činnost

Provádíme komplexní projektovou činností všechny fáze přípravy projektové dokumentace, včetně prováděcích projektů. Na realizaci stavebních a geotechnických projektů zajišťujeme i odborný stavební dozor, odborné konzultační a poradenské služby.

Etické principy

Veškeré služby společnost poskytuje na základních etických a společenských principech, vyplývajících nejen ze zásad Mezinárodní federace konzultačních firem FIDIC.

Hlavní činnost

Naší hlavní činností je projektování staveb, odborné posudky, statické a stabilitní analýzy geotechnických konstrukcí, vypracování investičních záměrů, projektové dokumentace ve všech stupních, rozpočtování staveb a stavebních akcí.

Kreativita nás baví

Specialisté SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. rádi pracují na projektech, které vyžadují nekonvenční a tvůrčí přístup s využitím nejnovějších poznatků příslušných technických disciplín v náročných geotechnických úlohách.

Hlavní obory činnosti

Sanace strmých a skalních svahů

Ucelená činnost v daném úzce specializovaném oboru. Provádění geotechnických průzkumů, pasportizace, dokumentace a projekční činnosti při řešení geotechnických rizik skalních řícení a strmých svahů. Posudková činnost a zpracování rizikových analýz.

Sanace sesuvů

Komplexní projekční řešení monitoringu sesuvů svahů a sanací sesuvů. Technická řešení vypracovaná na základě dlouholeté zkušenosti a praxe při zajištění a sanacích všech typů sesuvů v ČR a SR.

Geotechnika

Projekty zemních a opěrných konstrukcí, gabionů, zakládání staveb, průmyslových a obchodních komplexů a mostních konstrukcí, zakládání na neúnosných zeminách, vyztužené zemní konstrukce.

Služby poskytované

v rámci projektové přípravy.

 • stabilizace skalních stěn, zářezů a svahů či jejich řícení a zářezů
 • geotechnické průzkumy skalních svahů
 • zaměření řešených geotechnických úloh 3D laserovým skenerem
 • geotechnické průzkumy a pasportizace skal
 • inženýrskogeologické průzkumy
 • návrhy a projekce sanace sesuvů
 • dimenzování a navrhování zemních a horninových kotev různých typů
 • projekty základových konstrukcí a sanací základových konstrukcí včetně jejich podchycování
 • navrhování zemních konstrukcí (násypů, zářezů, atp.)
 • projekty a navrhování opěrných a zárubních zdí všech typů
 • úlohy speciální a aplikované geotechniky v náročných podmínkách

Mimo projekční práce provádíme

Posuzování geotechnických konstrukcí. Zpracování nezávislých odborných posudků na všechny typy geotechnických konstrukcí, hlavně však skalních řícení a zemních sesuvů. Zpracování zpětných analýz a predikce vývoje situace inženýrsko-geologických podmínek a geotechnických, dopravních, inženýrských a starých důlních děl a památkových objektů.

Poradenská a konzultační činnost v oblasti geotechniky včetně inženýrské geologie.

Oprávnění a autorizace

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru geotechnika.