20
Zkušeností

Dlouholeté zkušenosti

Při své projekční, posudkové a konzultační činnosti, se opíráme o široké a rozsáhlé odborné zkušenosti z náročných geotechnických staveb jak v ČR, tak i v zahraničí. Klademe důraz na nezávislá, efektivní, ekologická a hlavně ekonomická řešení geotechnických konstrukcí, sanací sesuvů, zajištění skalních stěn a svahů.

Spolehlivost

Jsme spolehlivým partnerem, který klade důraz na kvalitní a co nejjakostnější poskytování služeb. Optimální jakosti dosahuje společnost SG-GEOPROJEKT uplatněním profesního přístupu, vycházejícího z momentálně vysoké vědeckotechnické úrovně, dané odborné specializace s přihlédnutím k časovým i finančním možnostem a potřebám klienta i širším společenským souvislostem.

Tvoříme normy

Naše společnost se významně podílí na normotvorné činnosti v oblasti geotechniky – vyztužené zemní konstrukce, speciální zakládání staveb a sanace skal a svahů.

Naše historie

2001

Založení společnosti SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. z rozhodnutí představenstva mateřské společnosti Stavební geologie – Geotechnika, a.s., se 100 % podílem ve společnosti.

2004

Transformace společnosti do nezávislé projekční kanceláře – ateliéru se specializací na geotechniku a diagnostiku staveb a konstrukcí.

2006

Stavba Hřebeč – sanace sesuvu 2006, jejímž generálním projektantem byla naše společnost, získala nominaci na titul dopravní stavby roku 2006 a získala čestné uznání porotu dopravní stavby roku 2006.

2008

Zahájení činnosti na normotvorných procesech v oblasti geotechniky, zahájení součinnosti s akademickými ústavy VUT FAST v Brně.

2010

Přelom naší činnosti, kdy se společnost stala předním partnerem pro zákazníky v oblasti sanace skalních svahů.

2013

Dokončení výzkumného projektu a spuštění systému NEMETON 2013 a publikování Metodiky pro hodnocení stavu skalních svahů: Rock Slope Rating – Risk Classification.

2014

Společnost se majetkově oddělila od skupiny ARCADIS CZ, a.s. a je na trhu samostatným obchodním subjektem. Společnost nadále ponese hodnoty zakládající společnosti Stavební geologie – Geotechnika, a.s.

2017

Společnost se etablovala a specializovala v oblasti sanace skalních svahů a speciálních geotechnických úloh.