Výzkum a vývoj – tvorby systematizace bezpečných, spolehlivých a ekonomicky optimálních opatření pro sanace skal a skalních svahů, tzv. Nemeton 2013

Cílem grantu bylo uživatelsky přátelskou formou poskytnout ucelené informace, vzorová řešení a všechny dostupné podklady pro problematiku systematizace sanačních opatření skal a skalních svahů.

Součástí tohoto projektu bylo i vytvoření a ověření nové metodiky pro hodnocení stavu skalních svahů Rock Slope Rating.

Výzkum a vývoj – systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy.

Výzkum a vývoj – vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy.

Výzkumný projekt NEMETON 2013+ přímo navazuje na projekt FR-TI1/546 rozšířením systému na mobilní technologie a nové pracovní rozhraní. Dalším krokem zefektivnění a optimalizace systému je rovněž doplnění databáze o výrazná statistická data a řešené úlohy s možností uživatelské práce a vyhodnocení geotechnických úloh dokumentace a sanace skalních svahů.

Na projektu se rovněž spolupodílí Česká geologická služba a ČVUT.